Πέμπτη 16 Δεκεμβρίου 2021

Σαν ακούσεις τη φωνή του Θεού
 +++


ΣΆΝ ΑΚΟΎΣΕΙΣ ΤΗΝ ΦΩΝΉ ΤΟΥ ΘΕΟΎ. ..


Αστραπιαία ό πολεμιστής 

Φανερώνεται στο θηρίο 

Και με λόγια της ψυχής 

Του διαβάζει το δελτίο 


Τα έβαλες με τον ΘΕΌ 

Βιασες την πριγκίπισσα Φύση 

Βασάνισες τον άνθρωπο 

Δηλητηριασες την Ιερη βρύση 


Σά δώσει Ο ΘΕΌΣ την εντολή 

Θα σε εξαφανίσω από ουρανό και γή 

Ελεύθερη των αγγέλων η ζωή 

Νά ονειρεύεται και να μεγαλουργεί 


ΓΕΝΟΙΤΟ. ..

Ιωάννης 


16- 12 - 2020